请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
图书馆课程总目录手机APP帮助中心
 • APP
 • 微信
  添加方式:
  1:搜索微信号(13236184204
  2:扫描左侧二维码
 • 开启辅助访问 切换到宽版

  大汉易经书院全球官网_坚持学术传承_拒绝故弄玄虚_易经国学_中华文化传承

   找回密码
   立即注册
  查看: 11769|回复: 0

  渊海子平全書_论十神之印绶

  [复制链接]

  126

  主题

  70

  回帖

  11

  积分

  管理员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  11
  发表于 2023-11-23 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  论印绶
   所谓印?生我者,即印绶也,经曰:“有官无印,即非真官;有印无官,反成其福。”何以言之?大抵人生得物以相助相生相养,使我得万物之见成,岂不妙乎;故主人多智虑,兼丰厚。
   盖印绶畏财,主人括囊。故四柱中及运行官贵,反成其福,盖官鬼能生我;只畏其财,而财能反伤我。
   此印绶之妙者,多是受父母之 荫、承父之赀财,见成安享之人;若又以两三命相并,当以印绶多者为上。
   又主一生少病、能饮食。
   或若财多乘旺,必多淹留。
   虽喜官鬼,而官鬼多或入格,又不可专以印绶言之。
   假如,甲乙日得亥子月生,丙丁日得寅卯月生,戊己日得巳午月生,庚辛日得辰戌丑未月生,壬癸日得申酉月生者是也,其余以类言之。最怕行印绶死绝之运;或运临死绝,复有物以窃之,即入黄泉,无可疑也。
   夫印绶者,生我之谓也,亦名生气。以陽见陰,以陰见陽,谓之正印;陽见陽,陰见陰,谓之偏印。喜官星生印,忌财旺破印。
   如甲人生亥子月中,水为印,忌火伤官,忌土破印,要行生旺之乡,怕行死绝之地;若行死绝之地,或有物以伤之,则危矣!
   印绶之人智虑、一生少病、能饱食丰厚、享见成财禄;若两三命相并,当以印绶多者取之。
   最忌财来乘旺,必生淹滞。
   若官鬼多,或入别格,又不可专以印绶论。
   大凡月与时上见者为妙;而月上最为紧要。
   先论月气之后有生气,必得父母之 力;年下有生气,必得祖宗之力;于时上见之有生气,必得子孙之力,寿元耐久,晚景优游。
   如带印绶,须带官星,谓之官印两全,必为贵命。若官星虽见成,得父母力,为福亦厚也;须行官星运便发,或行印绶运亦发。
   若用官不显,用印绶为妙;最怕四柱中岁运临财乡,以伤其印。
   若伤印,主破家离祖、出赘;又临死绝之地,若非降官失职,必夭其寿。
   如【戊戌,庚申,癸酉,庚申】:此命癸日生于七月中气之后,月时皆是庚申,自坐金库,所以印绶;岁干又透出戊官,谓之官印两全,极为贵命。
   如【癸亥,癸亥,甲寅,甲子】:此日用癸为印,印却旺;缘无财星相助,发福不厚也。
   如【甲寅,庚午,戊戌,壬子】:此日戊用丁为印绶,有寅午戌火局为好;不合时上壬子水旺,财能冲印,所以失明。生气是丙丁火属木故也。
   如【己卯,丁卯,丙辰,壬辰】:此命用卯为印,用癸为官,年在卯日在辰,所以官印两全,少年清要。至四十二、三岁,癸亥运亦不妨;至庚申年,水七杀生于申,乃被庚申破印,故不吉也。
  月逢印绶喜官星,运入官乡福必清;死绝运临身不利,后行财运百无成。
  印绶官星运气纯,偏官多遇转精神;如行死绝并财地,无救番为泉下人。
  印绶无亏享福田,为官承荫有田园;家膺宣敕盈财谷,日用盘缠费万钱。
  印绶无亏靠祖宗,光辉宅产耀门风;流年运气逢官旺,富贵双全步月宫。
  月生日主喜官星,运入官乡禄必清;容貌堂堂多产业,官居廊庙作公卿。
  重重生气若无官,当作清高技艺看;官杀不来无爵禄,总为技艺也孤寒。
  重重印绶格清奇,更要支干仔细推;支上咸池干带合,风流 浪荡破家儿。
  印绶干支喜自然,功名豪富禄高迁;若逢财运来伤印,退职休官免祸愆。
  印绶重重享见成,食神只恐暗相刑;早年若不归泉世,孤苦离乡宿疾萦。
  丙丁卯月多官杀,四柱无根怕水乡;湿木不生无焰火,身荣除是在南方。
  印绶不宜身太旺,纵然无事也平常;除非元命多官杀,却有声名作栋梁。
  壬癸逢申嫌火破,格中有土贵方知;北方水运皆为吉,如遇寅冲总不宜。
  木逢壬癸水漂流,日主无根罔度秋;岁运若逢财旺运,返凶为吉遇王侯。
  贪财坏印莫言凶,须要参详妙理通;运若去财还作福,再行财运寿元终。
  印绶如经死绝乡,怕财仍旧怕空亡;逢之定主多凶祸,落水火刑自缢伤。
  印绶干头重见比,如行运助必伤身;莫言此格无奇妙,运入财乡福禄真。


  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  QQ|加盟|帮助中心|图书馆|文章|安装APP|大汉易经书院 |网站地图

  Discuz! X3.4Powered by © 2001-2013 Discuz Team.

  快速回复 返回顶部 返回列表